Geef je hart ruim baan
Maak het verschil voor anderen.

Ben jij
een sociale
strijder?

Privacy & disclaimer

De Servicegemeente Dordrecht neemt, in opdracht van haar klanten, taken op het gebied van bedrijfsvoering voor haar rekening waaronder de sollicitatieprocedure. De Servicegemeente Dordrecht verwerkt hierbij persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van haar klanten en is dus verwerker in de zin van de AVG. Onze klanten zijn zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Zie onderstaand onze klanten:


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?


Als u solliciteert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel (indien ingevuld tijdens het sollicitatieproces)
 • Achternaam
 • Geboortedatum (indien ingevuld tijdens het sollicitatieproces)
 • Geslacht (indien ingevuld tijdens het sollicitatieproces)
 • LinkedIn profiel (indien ingevuld tijdens het sollicitatieproces)
 • E-mailadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • Opleidingsniveau
 • Opleidingsrichting
 • CV
 • Motivatiebrief


Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?


Wij verwerken persoonsgegevens van u om te bepalen of u geschikt bent voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd of een functie die open kan komen. Daarnaast vergelijken we tijdens de sollicitatieprocedure de persoonsgegevens van de sollicitanten met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties om een goede selectie te maken van sollicitanten. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen voor een nadere kennismaking. In sommige gevallen zullen wij uw profiel op LinkedIn met een zakelijk doel screenen en/of contact opnemen met referenten die u actief aan ons heeft verstrekt. Hierbij zullen wij enkel die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die noodzakelijk en relevant zijn voor de uitvoering van de baan waarvoor u heeft gesolliciteerd.


Wat gebeurt er met uw gegevens nadat u heeft gesolliciteerd?


Op het moment dat u heeft gesolliciteerd worden uw gegevens opgeslagen in het systeem dat wij hiervoor gebruiken, Ubeeo, geleverd door leverancier Ubeeo (voorheen Hireserve), gevestigd in Rotterdam. Uw persoonsgegevens worden binnen de omgeving van Ubeeo opgeslagen.

In het systeem kunnen de gegevens worden ingezien door de recruiters, de betrokken vacaturehouder en de selectieleden. Het wervingssysteem genereert een persoonlijke link en alleen door middel van een persoonlijke code met eigen gemaakt wachtwoord (dat regelmatig aangepast moet worden) kan toegang verleend worden naar uw gegevens. Deze link kan niet door anderen ingezien worden en is niet overdraagbaar.

Op deze manier zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat uw gegevens goed worden beveiligd.


Bewaartermijn


Drechtsteden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Dit betekent dat Drechtsteden uw persoonsgegevens tot vier weken na het laatste mailcontact binnen de sollicitatieprocedure bewaart. Heeft u gelijktijdig meerdere sollicitatie procedures lopen, dan geldt het laatste contactmoment bezien over al uw lopende sollicitatieprocedures. Indien u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren in het kader van matching op eventuele toekomstige vacatures, zullen wij uw persoonsgegevens bewaren tot maximaal één jaar vanaf het moment dat u uw toestemming heeft gegeven. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming hiervoor in te trekken. We zullen uw persoonsgegevens alsnog anonimiseren en alle documenten verwijderen.


Uw rechten


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Zoals eerder aangegeven, heeft u daarnaast het recht uw toestemming voor het langer bewaren van uw persoonsgegevens in het kader van eventuele toekomstige vacatures, in te trekken.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten dan kunt u uw verzoek digitaal indienen via het webformulier op de website of persoonlijk bij de balie van de gemeente of organisatie waar u heeft gesolliciteerd.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. U kunt uw klacht richten aan de gemeente waarover u een klacht heeft. Dit kan zowel per brief als digitaal. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u speciale vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid? Dan mag u deze vraag stellen aan de Functionaris Gegevensbeheer via de mail.

 

Logo_SDD